světla

1. modul: Sám sobě režisérem aneb Osobní leadership

Termín konání: 3. – 4. dubna 2017

Zvýhodněná zaváděcí cena: 10 000 Kč bez DPH / 2 dny / účastník

Náklady na ubytování a stravování: 3 000 Kč bez DPH / účastník

O seriálu

Seriál V HLAVNÍ ROLI VY vznikl jako odpověď na:

 • neustále se zrychlující prostředí, ve kterém se pohybujeme, nemáme čas se zastavit, sdílet s ostatními, reflektovat a učit se z vlastních zkušeností
 • podněty manažerů, leaderů a personalistů, že seriál tohoto typu (postojově-vědomostní) v programové nabídce na trhu chybí
 • zvyšující se potřebu nových leaderů, kteří mají jasnou vizi

U nás je prý hodně dobrých manažerů, ale málo schopných lídrů. Manažeři zvládají manažerské dovednosti, ale jsou jim cizí lídrovské kompetence, jako jsou např. nadhled, myšlení v souvislostech, odvaha rozhodovat a nést za své činy odpovědnost. Chybí jim jasná vize kam směřují, proč právě tam a s jakými cíli.

V našem seriálu Vám nabízíme nový pohled na leadrovské kompetence, který je pro Vás výjimečnou příležitostí reflektovat Váš potenciál leadera, podívat se na věci z nadhledu, pochopit jejich souvislosti a na základě toho vyvolávat a řídit změny. K tomu potřebujete být kreativní, umět improvizovat a využívat intuici.

Předpokladem pro rozvoj těchto kompetencí je dostatečná zkušenost, zdravá míra reflexe, sebevědomí a správně nastavený vnitřní hodnotový systém.

Po skončení seriálu budete vědět, co umíte změnit, co můžete změnit a co chcete změnit. Budete vědět, jak a kde začít a jaké máte k dispozici prostředky.

Hlavní role

Pokud se chcete ucházet o hlavní roli, odpovězte si na následující otázky:

 • Máte pocit, že se stále učíte, vstřebáváte zkušenosti druhých a úspěšných, ale nedaří se vám zapracovat na vlastních změnách chování a stereotypech?
 • Máte zvládnuté manažerské dovednosti, a máte chuť na sobě dále pracovat a růst?
 • Jste ochotni nést spoluzodpovědnost za vytváření scénáře seriálu a být jeho spoluautory?
 • Jste připraveni sdílet své zkušenosti s ostatními, získávat nové pohledy, klást si otázky?
 • Jste schopni sebereflexe?
 • JSTE ODHODLÁNI SE ZMĚNIT?

Pokud jste odpověděli na všechny otázky ANO, pak je náš seriál právě pro VÁS!

Hlavní role ale není pro každého! K získání role je třeba absolvovat „casting“, na kterém představíte svá očekávání a připravenost být hvězdami tohoto seriálu. Průvodci seriálem v průběhu 30-60 minutového rozhovoru rozhodnou, zda můžete být do hlavních rolí obsazeni.


Poznámka: Počítejte ale s tím, že hlavní role zároveň automaticky znamená, že přijímáte i roli spoluautora scénáře. Pokud máte v úmyslu být pouze „návštěvníkem“, pozorovatelem nebo kritikem jiných, můžete se s hlavní rolí rozloučit!

Scénář

Seriál se skládá ze čtyř provázaných dvoudenních dílů a z aktivit realizovaných v mezidobí. V hlavní roli dostanete jedinečnou příležitost vyzkoušet si i jiné filmové profese: režiséra, kameramana, scénáristu a producenta. V seriálu budou účinkovat také „special guests“, kteří pro Vás budou inspirací z „jiného světa“.

Modul 1 – Osobní leadership

„Jen ten, kdo umí vést sebe, umí k vedení využít i příležitostí ve světě kolem něho“

 • Vše začíná a končí v mysli
 • Co, jak a proč? - hledání vlastní cesty
 • Integrita hodnot, autenticita, sdílení vize
 • Nástroje transformačního leadera
 • Pokora a odpovědnost
Host programu: Václav Chalupa - několikanásobný medailista z OH a MS ve veslování

Modul 2 – Umění nadhledu

„Je třeba soustředit se na vítězství ve válce, ne v jednotlivých bitvách“

 • Rozvíjení všímavosti (mindfulness) - moudrost vnitřního pozorovatele
 • Překonávání vlastních paradigmat
 • Síla hodnot v moderním leadershipu
 • Zavádění kultury leadershipu ve firmách
 • Vztah vitality firmy a firemní kultury
Host programu: plukovník Mgr. Jan Kozler, hlavní kaplan Armády České republiky, účastník zahraničních operací v Iráku a Kosovu

Modul 3 – Kreativita a inovace

„Tvořivost je sestra inovací a klíčem k budoucím úspěchům“

 • Kreativita… Odvaha dělat věci jinak?
 • Reflexe a rozvoj kreativního potenciálu leadera
 • Bariéry tvořivosti
 • Improvizace aneb být připraven na nepřipravené
 • Hledání kreativních řešení s využitím kreativních technik
Host programu: MgA. Martin Vasquez, Ph.D, herec, moderátor, velký propagátor improvizace a spoluzakladatel České improvizační ligy

Modul 4 – Leader Změn

„Leadeři jsou architekti změn a prodavači jistoty v pravděpodobnostním světě nejistot“

 • Leader jako architekt změn
 • Prostředky leadera k ovlivňování druhých
 • Překonávání psychologických překážek
 • Cesta Kaizen
 • Udržitelnost změny?
Host programu: Helena Třeštíková – uznávaná režisérka, dokumentaristka a dlouholetá pedagožka na FAMU, bývalá ministryně kultury ČR

Práce v mezidobí

Velmi důležitou součástí seriálu je práce v mezidobí, tzn. mezi jednotlivými díly seriálu:

 • Vytvoření osobně pracovní vize, která Vás provází od 1. dílu, její vývoj graduje a vyvrcholí v dílu posledním, kde ji budete prezentovat ostatním
 • Individuální koučování s průvodcem
 • Setkávání a sdílení ve dvojicích
 • Máte k dispozici IT platformu s mnoha materiály pro samostudium před jednotlivými díly (např. výtahy z odborné literatury, teoretické modely apod.), na které můžete i diskutovat s kolegy a průvodci

Metody práce
 • Facilitující přístup průvodců s důrazem na Vaši reflexi zkušeností v roli leaderů
 • Koučovací přístup průvodců – kladení otázek, podpora prostředí, ve kterém sami sobě kladete otázky, nicméně průvodci Vám nedávají odpovědi ani recepty, sami si svoje správné hledáte
 • Podpora Vaši sebemotivace, proaktivity a ochoty sdílet
 • Kreativní flow dílna

Formáty realizace

Seriál bude probíhat formou „otevřeného programu“, který Vám navíc umožní širší sdílení zkušeností s kolegy z jiných firem.

Seriál může v případě zájmu probíhat i formou „uzavřeného firemního programu“. Výhodou tohoto formátu je možnost vytvoření skupiny účastníků napříč úseky společnosti a příležitost pracovat na strategických úkolech firmy v rámci dané tématiky seriálu.

Průvodce seriálem

průvodce Jan Benda
Jan Benda

Lidská mysl je klíčem ke štěstí i k úspěchu v jakékoli oblasti. Zájem o rozvíjení mysli mne před lety přivedl ke studiu psychologie a k absolvování řady odborných výcviků, ale také do buddhistických klášterů na Srí Lance, v Indii, v Barmě a v Thajsku. Dnes pracuji s manažery a leadery v nadnárodních korporacích i s lidmi řešícími každodenní problémy. Těší mě to.

Jasný záměr, opravdovost, sebepoznání, odvaha, humor – to jsou principy, z nichž při provázení druhých vycházím. Pomáhám lidem rozvíjet emoční inteligenci a intuici a využívat tyto schopnosti k porozumění potížím i k objevování řešení. Je to služba i poslání. Práce, která mne učí pokoře a naslouchání. Přivádí mne k pocitům propojení a sounáležitosti s druhými. Je inspirací pro obě strany.

Mými klienty jsou obvykle manažeři, kteří chtějí, aby se vytváření zisku stalo přirozenou součástí jejich seberealizace a šťastného života. Lidé, kteří přijali plnou zodpovědnost za svůj život, kteří se chtějí rozvíjet, chtějí překonávat vnitřní i vnější překážky a využívat své nadání smysluplným způsobem.

Věřím, že odpovědi na všechny otázky jsou v nás. Jde o to, abychom v každém okamžiku dokázali nacházet sami sebe.

Natáčecí plán

Natáčecí plán

1.díl: 3. – 4. dubna 2017
2.díl: 8. – 9. června 2017
3.díl: 14. – 15. srpna 2017
4.díl: 7. – 8. prosince 2017

Rozpočet

Seriál: 59 000Kč bez DPH/osoba

Zahrnuje:
- 8 dnů s průvodcem a 4 hosty
- 3 koučovací setkání v mezidobí
- Veškeré organizační, materiálové a technické zabezpečení včetně IT platformy

Nezahrnuje:
- Služby: 12 000 Kč bez DPH/osoba (stravování a ubytování)

Producent

Producentem seriálu je společnost POSITIVE s.r.o.

Jsme vzdělávací a poradenská společnost působící na trhu rozvoje lidí již 18 let. Dlouhodobě spolupracujeme s významnými společnostmi jako např. ŠKODA AUTO, Česká spořitelna, LBBW Bank, RWE, Allianz, Schenker, Hornbach ad.

Chceme být vůdčí společností v oblasti rozvoje lidí a přinášet našim zákazníkům užitek, energii a inspiraci pro jejich dlouhodobý růst. Jsme inspirativní silou na Vaší cestě pozitivní změnou!

Kontakty na štáb

Kontakt pro bližší informace či pro sjednání osobního představení programu:
Lada Haisová
Managing Director
Tel.: +420 224 210 749
Mobil: +420 736 621 362
e-mail: lada.haisova@positive.cz

Přihlášky: VHRV@positive.cz, tel. 224 210 749

 Kontakt na Vás: 

Mám zájem o schůzku

Potřebuji další informace